Verifiering för hållbar tillväxt inom skogsbaserad bioekonomi
Vinnovafinansierat projekt under tiden 2018-03-12 – 2019-11-29
 
Projektet har genomförts av Triple Steelix, Paper Province, samt Framtidens Bioraffinaderi. Projekt hade för avsikt att hjälpa innovatörer från civilsamhället att verifiera sina idéer i tidigt skede inom området skogsbaserad bioekonoimi.

Photo by Casey Horner on Unsplash
Photo by Casey Horner on Unsplash

I samarbetet mellan projektparterna har under projektperioden en metodik utvecklats för att smidigt kommunicera med kunder samt att registrera dom intresserade kunderna i ett system.

Kommunikation till den nya målgruppen, innovatörer från civilsamhället, har varit en stor utmaning. Information spreds till de kontakter projektparterna har i sin ordinarie verksamhet, små och medelstora företag. Bäst genomslag gav informativa filmklipp kopplade till kampanjer på sociala medier.
 
Vi lyckades inte nå det mål vi hade satt upp i projektet. Ett stort antal av de ansökningar vi fick in, var i mycket tidiga skeden och innehöll ingen innovationshöjd, vilket gjorde att vi beviljade färre stöd än de uppsatta målen.

Samtliga innovatörer privatpersoner var många helt utan erfarenhet vad gäller företagande, patenträtt eller det tekniska området, därför krävdes en stor mängd rådgivning på grundläggande nivå för att innovationsprojekten skulle gå framåt.
 
Även ett antal ansökningar kom in från uppfinnare och egna företagare som redan drev sin idé inom företaget vilket redan från början diskvalificerade dessa från stöd. En del skickades vidare direkt till projektpartnernas organisationer för att se hur de kunde få stöd via denna form av aktivitet istället.

Resultat
Under perioden hanterades 22 case varav 5 beslutades att få stöd på 50 000 kr. En av de 5 fick också stöd i att söka ÅF-stipendium och blev en av vinnarna av 200 000 kr, vilket gav en stor uppmärksamhet för innovatören och hans idé. Alla driver idéerna vidare i dagsläget men har inte så här långt skapat en kommersiell produkt på marknaden.