Inspirationsseminarium med workshop - hur tänka när det gäller livscykelanalys och miljövarudeklaration.
Plats, SSAB i Borlänge den 12 november.

Åtta olika företag samlades för att få en inblick i hur LCA (livscykelanalys) och EPD (miljövarudeklaration) kan tas fram.

De fick lära sig om:
hur öka konkurrenskraften och lönsamheten genom verifierad miljönytta
- hur marknadsförs resurseffektiva och miljövänliga produkter?
- hur möts kundernas krav på livscykelanalyser och produktdeklarationer?
LCA beskriver miljöaspekter och miljöpåverkan genom en produkts hela livscykel.

Men hur ska en LCA tas fram, många är frågorna vi har. Det finns olika sätt att se på en livscykelanalys, från ”vagga till graven” eller ”vagga till grind” eller kanske ”vagga till vagga”.

Viktigt att ta ställning till vad är det som ska omfattas i LCA’n. Vad ska vara med?
Hur sätter man gränser och hur allokerar man miljöbelastningen.
Alla närvarande var medvetna om de ökande kraven. Just nu är det kunderna som ställer kraven men det är viktigt att vara förberedd och ligga steget före, för vad kommer sen? Flera av företagen ser det som en stor konkurrensfördel att man har tagit tag i detta och diskuterar det.
 

Jonas Larsson, miljöchef SSAB Jonas Larsson, miljöchef SSAB

Karin Östman från Jernkontoret gav en omvärldsbevakning och Jonas Larsson från SSAB berättade hur dom jobbar med att ta fram livscykel- och miljödeklarationer för sina olika produktgrupper.

Sebastian Welling från IVL, svenska miljöinstitutet gav en nyttig  bakgrund som avslutades med en kortare workshop där deltagarna fick fundera över en LCA för en viss produkt. Den gav upphov till många insikter hur man skall tänka och påbörja arbetet.

För er som missade tillfället i Borlänge så finns det möjlighet att delta i Karlstad den 10 december. Läs mer här!

Nicklas Tarantino Triple Steelix och Sebastian Welling IVL
Nicklas Tarantino Triple Steelix och Sebastian Welling IVL
Resultat av workshop
Resultat av workshop
Resultat av workshop
Resultat av workshop

Seminarieserien är ett samarbete mellan: Triple Steelix, Stålbyggnadsinstitutet, IUC Stål&Verkstad, Jernkontoret, IVL samt Smart Industri Norra Mellansverige (Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg, EU's regionalfond)