Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Det finns ett intresse för cirkulära affärsmodeller hos näringslivet i Gävleborg. Det företagen själva anger är att de vill lära sig mer om är framförallt hur de kan kombinera ökad lönsamhet med minskad miljöpåverkan. För att göra det önskas ett stöd att utveckla affärsmodellerna i cirkulär riktning och att arbeta mer med att ta tillvara det som idag betraktas som avfall.

Projektets mål är att erbjuda små och medelstora företag och offentlig sektor, verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till ett ökat värdeskapande och minskade koldioxidutsläpp samt utveckla marknad för att cirkulera material.

Cirkulär ekonomi kan också skapa effektiva och miljövänliga värdekedjor genom gränsöverskridande samarbeten och affärsrelationer, vilket ökar regionens globala konkurrenskraft. Detta kan i sin tur ge ett ökat välstånd, främja EU:s inre marknad och bidra till Europas 2020-strategi.

Vill du veta mer om projektet kontakta Nicklas Tranatino,  nicklas.tarantino@triplesteelix.se, 070 200 75 78