FORT
- Framtidens värdekedjor för Offshore

Viktig framtidsroll för stålindustrin inom offshore förnyelsebar energi

Foto: Flowocean AB
Foto: Flowocean AB

Triple Steelix drar igång ett mycket viktig innovations- och utvecklingsmaskineri för utveckling av hållbar framtidsenergi. Triple Steelix har samlat en rad viktiga och ledande aktörer för att samverka och driva projektet ”Framtidens Nya Värdekedjor för Offshore”.

Triple Steelix har av Tillväxtverket beviljats 2,25 miljoner kronor i stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet, vilket motsvarar 50% av projektets totalbudget. Övriga finansiärer är Vinnova och deltagande parters.
I en tidigare förstudie där samarbetet mellan olika svenska regioner har varit utgångspunkten, har havsbaserad verksamhet, ”blå tillväxt” och framför allt energiutvinning från havet identifierats som ett potentiellt utvecklingsområde.
I Sverige finns redan en gryende industri där erfarenheter och kunnande från materialutvecklingssidan, konstruktion, system och applikation, IT och automation, miljö och resurseffektivitet bör kunna utnyttjas för att utveckla nya världsledande värdekedjor inom området. Både på väst- och ostkusten finns företag som ligger långt framme vad gäller system och applikationer för vind-, våg- och tidvattenkraft samt lättviktskonstruktioner och farkoster för marin miljö.

De stora tekniska utmaningarna vid havsbaserad verksamhet utgör utmaningar som bl.a. kräver avancerad material- och konstruktionsteknik, logistik och kompetens samt komplexa system för att lösas på ett effektivt sätt. Detta är svenska styrkeområden som har stora möjligheter att utvecklas till framtidens nya värdekedjor inom området.

Genom att koppla företag, akademier och organisationer kring dessa utmaningar bör Sveriges ledande stålföretag, både som material- och komponentleverantörer, tillsammans med andra avancerade material-, komponent- och systemtillverkare kunna generera lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga. Arbetet förväntas generera ett antal nya projekt där svensk industri kan spela en ledande roll inom ett globalt växande och viktigt område.

Projektet löper till och med januari 2020 och sker i samverkan mellan Triple Steelix/Jernkontoret, Offshore Väst/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF, Automation Region/Mälardalens Högskola, och SSY och kontakter kommer att knytas med ytterligare företag med idéer inom området.

Vill du veta mer om Nya Värdekedjor för Offshore kan du kontakta Larz Ingberg på Triple Steelix:
Mail: larz.ingberg@triplesteelix.se

Det flytande vindaggregatet från Seatwirl kan användas på djupare vatten. Foto: Seatwirl
Det flytande vindaggregatet från Seatwirl kan användas på djupare vatten. Foto: Seatwirl
Waves4Power har kommit en bra bit på väg att skörda energi från havet i form av vind- eller vågkraft. Foto: Waves4Power (W4P)
Waves4Power har kommit en bra bit på väg att skörda energi från havet i form av vind- eller vågkraft. Foto: Waves4Power (W4P)

Tanja Tränkle, WP-ledare inom OffshoreVäst och projektledare på RISE, samtalar med Göran Loman, Senior Project Manager, Vattenfall om Vattenfalls enorma utveckling vad gäller vindkraft till havs samt vilken regional näringslivsutveckling dessa parker gett. Dessutom ger Göran Loman sina tankar framöver för kommande projekt på svenskt vatten och vad detta kan innebära för svenskt näringsliv!