3D Printing och Additiv Tillverkning

Möjligheter i världsklass – Regional kompetens inom

Artisten Lady Gagas häftigaste skor är tillverkade med hjälp av 3D-printing (3DP) Foto: Anna Thorell
Artisten Lady Gagas häftigaste skor är tillverkade med hjälp av 3D-printing (3DP) Foto: Anna Thorell

Seminarium 12 december 2019, 11.00-17.00, Sandbacka park i Sandviken
Välkommen till ett spännande seminarium med inblick i den revolutionerande teknologin Additiv Tillverkning (3D-printning). Vad är praktiskt genomförbart, hur kan ert företag skapa nya affärsmöjligheter med Additiv Tillverkning i sig eller genom värdekedjan?
Under detta tillfälle får du chans att utveckla befintlig kunskap och öka förståelsen för teknikens användbarhet, såväl fördelar som nackdelar, samt framtida möjligheter.

Programmet hittar du här.

ANMÄLAN: senast den 5/12
 
Mycket händer nu snabbt inom området Additiv Tillverkning (AM) och 3D Printing (3DP), med tillämpningar också för stål- och metallprodukter.

Flera olika tekniker utvecklas varav ett par av de mest lovande baseras på metallpulver som fås att smälta ihop till tredimensionella strukturer med hjälp av laser eller elektronstrålar. Även metoder baserade på plasmateknik och sprutning utvecklas. Pulvermetallurgi (PM) och Hetisostatisk pressning (HIP) är näraliggande teknologier som i vissa fall går att koppla samman till en effektiv tillverkning av avancerade komponenter.

Metoderna lämpar sig väl tillsammans med moderna datorbaserade designverktyg där egentligen endast fantasin begränsar vilka former och materialkombinationer som går att skapa.

Prototyper, detaljer och reparation
Metall-3DP är än så länge en ganska långsam process och passar idag inte för storskalig massproduktion. Utvecklingen går dock väldigt snabbt framåt internationellt och kan inom visa branscher visa sig bli helt revolutionerande. Dessutom finns redan företag i Sverige som använder 3DP kommersiellt för tillverkning av detaljer som annars är mycket dyra eller omöjliga att tillverka med konventionella metoder, eller för att snabba på reparations- och underhållsarbeten.

Det växer också fram så kallade servicekontor som med hjälp av sin utrustning kan producera detaljer från inskickade ”ritningar” eller 3D-modeller. För prototyptillverkning är redan nu 3DP en effektiv och ibland även relativt billig metod att framställa detaljer för testning, verifiering, eller bara för att få en känsla för hur den aktuella detaljen ser ut, känns och passar.

Nationell arena byggs
I Sverige finns också flera företag som redan engagerat sig, eller ingår i värdekedjor lämpade för 3DP, till exempel Sandvik, Bodycote och Quintus Technolgies för att nämna några i våra närmaste regioner.
Tillsammans med ledande tillverkare av 3DP-utrustning och metallpulver, kan området PM/AM/3DP/HIP sägas vara en svensk styrkegren. Området 3DP anses så viktigt att det nu byggs en nationell arena inom metall-3D-printing. Initiativet drivs av Chalmers, Högskolan i Väst och Swerea.

Triple Steelix genomförde en kartläggning av de många mindre och medelstora stålbaserade regionala företagen som kan förväntas ha produkter eller service som kan kopplas till de nya möjligheterna.

Workshop och seminarium
Närheten till kompetens och teknik bör utgöra faktorer som kan ta svenska företag snabbt till ledande positioner inom sina branscher. Ett 80-tal företag kontaktades varav ca 30 intervjuades. Av dessa kom ett 20-tal till ett avslutande seminarium hos SwereaKIMAB i Kista, ett samarrangemang mellan Triple Steelix, Swerea, Bodycote och Quintus Technologies. Företagen fick höra mer om det senaste inom området samt delta i en workshop för att hitta möjligheter att redan nu prova på tekniken. Triple Steelix 2.0 planerar ytterligare aktiviteter inom området för att hjälpa företag som vill veta mera eller satsa på tekniken.