Triple Steelix har flera års kunskapsbas när det gäller hur man skapar, planerar, genomför och levererar projekt. Flera projekt är på gång där avancerade stål, atraktivitet, strategisk utveckling och framtidens kompetenser är i fokus. 
 

High Tech Steel Conference (HTSC) är en årlig internationell konferens organiserad av Triple Steelix. Upptäck de senaste nyheterna, spännande ban-brytande teknik och innovationer inom avancerade stål.
 

Sommarskola för internationella doktorander, ”Young Global Excellence in Advanced Steel” (YCEAS).  Sommarskolan erbjuder doktorander en unik möjlighet att träffa några av de mest kända forsknings- och innovationsgrupperna från några av världens ledande företag och universitet specialiserade på avancerade stål.
 

I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret äger projektet som leds av Triple Steelix och går under namnet PLATIS. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.
 

KATIS – Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning Inom Stålrelaterad Verksamhet.
Bygga kunskapsnätver för en strategisk långsiktig kompetensförstärkning .
 

FORT - Framtidens värdekedjor för Offshore där stålindustrin kan få en viktig roll på en starkt växande marknad då förnyelsebar energi skapas med hjälp av energiutvinning från havet. 

 

Mycket händer nu snabbt inom området Additiv Tillverkning (AM) och 3D Printing (3DP), med tillämpningar också för stål- och metallprodukter.  Triple Steelix genomförde en kartläggning av de många mindre och medelstora stålbaserade regionala företagen som kan förväntas ha produkter eller service som kan kopplas till de nya möjligheterna
 

PIMAP - Fotonik för internationella marknader och applikationer. Projektet kommer att bidra till att påskynda den industriella moderniseringsprocessen i Europa och kommer att vara en språngbräda för små och medelstora företag. Projektet kommer att hjälpa till att matcha fotonik / teknologilösningar med marknadsapplikationer, tillämpningar inom avancerad tillverkning och digitalisering för att säkerställa koppling av ekosystem mellan företagen.
 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller är ett projekt vars övergripande målsättning är att skapa genomförandekompetens i Gävleborg inom området cirkulär ekonomi för att uppnå ett hållbart samhälle.
Projektets mål är att erbjuda små och medelstora företag och offentlig sektor, verktyg för att genom cirkulära affärsmodeller bidra till ett ökat värdeskapande och minskade koldioxidutsläpp.
 

Verifiering för hållbar tillväxt inom skogsbaserad bioekonomi
Projektet har genomförts av Triple Steelix, Paper Province, samt Framtidens Bioraffinaderi. Projekt hade för avsikt att hjälpa innovatörer från civilsamhället att verifiera sina idéer i tidigt skede inom området skogsbaserad bioekonoimi.