Larz Ignberg MSc
Processledare
larz.ignberg@iucdalarna.se
tel: 070 568 04 80

Biografi
Utbildning inom materialfysik. Lång erfarenhet av FoU och innovations-processer inom metallindustrin i en global miljö. Utveckling av material, processer och tillämpningar i nära samarbete med kunder och övriga nätverk. Strategi och verksamhets-utveckling i ledande befattningar.

Nicklas Tarantino BSc
Utvecklingschef Resurseffektivitet
nicklas.tarantino@susreg.se
tel: 070 200 75 78

Biografi
Bakgrund som energiexpert, projektledare och verksamhetschef i industri- och konsultföretag. Erfarenhet från energisektor, skogsindustri samt stål- och verkstadsindustri. Har god kunskap om processer i stål- och verkstadsindustri samt tillgång till ett stort kontaktnät inom material, industriella processer och energi.
Ansvarar för utvecklingsområdet Resurseffektivitet kopplat mot stål- och verkstadsindustri.
 

Sima Valizadeh
Expert Additiv Manufacturing 3D
Sandbacka Science Park/Triple Steelix
sima.valizadeh@sandviken.se

Biografi
Sima Valizadeh har i mer än 28 år haft ledande befattningar inom tillverknings-industri, industriell additiv tillverkning med en entreprenörsinriktning, utbildning, utvecklingsfrågor i gränslandet mellan det privata näringslivet, forskningen och offentligt beslutsfattande. Hennes erfarenhet är präglats av en doktorsexamen i Tunnfilmfysik från Linköpings universitet. Läs mer här

Tiina Ohlsson
From 1 januari 2021, ny mailadress:
info@ttmgmt.se
tel: 070 653 98 63

Biografi
Tiina är pedagog med examen från Högskolan Dalarna och sedan slutet av 90-talet arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor på kommunal, regional och statlig nivå. Huvudspåret förutom ledarskapet har varit regional utveckling inom näringsliv och samhällsplanering. Tiina har arbetat på Trafikverket på regional och nationell nivå med infrastrukturplanering.

Karin Wells
Controller
karin.wells@susreg.se
tel: 073 39 00 371

Kontakt, IUC Dalarna

Industriregionen står för en stark svensk spetskunskap inom stålindustrin och andra branscher kopplade till stål. Satsningen Triple Steelix ska bidra till en utveckling av detta under nytt värdskap av IUC Dalarna.

Bosse Lilja, vd, IUC Dalarna
Tel: 070 345 04 91
bosse.lilja@iucdalarna.se

Kommunikation, IUC Dalarna och Triple Steelix:
Lena Norrström
tel: 070 287 72 24
lena.norrstrom@iucdalarna.se