Triple Steelix

Ett stödsystem som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning.

Fokus ligger på de industriella utmaningarna, kompetensförsörjning samt resurs-effektivitet. 
 

Triple Steelix är en unik satsning för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar. 

Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och många medverkande parter har fått möjlighet att utveckla sin infrastruktur. Målet är att alla ska vinna på Triple Steelix, såväl näringslivet, akademierna och samhället som de enskilda medborgarna.

Triple Steelix vision: Innovations for a sustainable steel industry

Triple Steelix uppdrag: Öka attraktiviteten hos regionen genom forskning, innovation och utvecklingsarbete i och mellan företagen, akademin och samhället.  
Triple Steelix arbetar för att bli medlemsägda. 

För företagen i Bergslagen betyder Triple Steelix:
• Direkt tillgång till bred kunskap om stål och stålförädling
• Tillgång till ett stort kontaktnät
• Möjlighet att låta nya idéer testas av forskare och i experimentell verksamhet.
• Ökad konkurrenskraft via resurseffektivisering, produkt-, process- och applikationsutveckling
• Hjälp att utveckla affärsstrategi, produktion och marknadsföring

För regionen som helhet betyder Triple Steelix:
• Tillväxt i företagen som leder till ekonomisk tillväxt
• Konkurrenskraftiga företag och därmed tryggare jobb
• Långsiktiga satsningar på forskning och teknisk utveckling

Dataskyddspolicy
Vi på Triple Steelix anväder samma Dataskyddspolicy som Jernkontoret. Den hittar du här!

Finanserar verksamheten gör: