Triple Steelix - nyhetsbrev juli 2020

Mycket har inte blivit som det var tänkt i den pågående pandemin, men samtidigt är det imponerande att se hur man i många fall lyckats fortsätta att bedriva sina verksamheter, utveckling och innovationsaktiviteter.
Digitalisering är ett ledord som beskriver den stora omvandling som nu sker inom industrin. Pandemin har inom flera områden accelererat denna process och vi har sett många fall där tekniken fungerar väl, inte minst inom mötesteknik. Men många företag använder också allt mer digital teknik i sina produkter, ett bra exempel presenteras nedan i artikeln "Uppkopplad domkraft gör industrin mer hållbar".

För vår del har arbetet fortgått i oförminskad takt för att stötta aktiviteter som kompetensutveckling, resurseffektivitet och innovation inom stålrelaterad verksamhet. Kopplingen till de globala målen och en omställning till grön teknik genomsyrar en stor del av verksamheten och svensk stålindustri har tagit en ledarroll med mycket höga ambitioner. Den cirkulära ekonomin behöver utvecklas vidare. Här finns stora möjligheter för mindre företag att komma med lösningar!

Flera aktiviteter har dock blivit inställda eller uppskjutna. Vi planerade att delta i USA’s största stålmässa, AISTech, tillsammans med ett antal av våra mindre/medelstora företag men har beslutat att ställa in detta tillfälle och satsa på nästa år istället.

Vår sommarskola YCEAS och stålkonferens HTSC till hösten ställs också in i fysisk form, men här planerar vi att istället genomföra ett antal digitala seminarier och virtuella företagsbesök med hjälp av senaste teknik. 

Ledarprogrammet för kvinnor i industrin har fått pausa pga rese- och mötesrestriktioner. Vi riktigt längtar efter att få träffas igen i höst och avsluta programmet med de två återstående dagarna. Efterfrågan finns om en nästa omgång, vilket vi får återkomma till.

Beträffande Triple Steelix framtid arbetar vi just nu med att utveckla en ny organisationsform. Vår nuvarande finansieringsperiod tar slut vid nästa årsskifte, och vi kommer att överföra verksamheten i en ideell medlemsförening. Vi hoppas därmed kunna få en mera kontinuerlig verksamhetsutveckling än under de senaste årens relativt korta finansieringsperioder.

Föreningen grundas av stålindustrin via Jernkontoret, IUC Dalarna och IUC Stål & Verkstad i Värmland, vilket också kommer att stärka samarbetet inom Norra Mellansverigeregionen.

Vi kommer dessutom att utveckla våra erbjudanden, så att vi kan välkomna alla innovationsinriktade stålrelaterade företag som medlemmar. Som medlem kan du då vara med och påverka verksamhetens inriktning och aktiviteter!

Ha en bra sommar och semester, håll er friska och kom åter med nya tag till hösten!

Larz Ignberg & Tiina Ohlsson
Processledare, Triple Steelix