Triple Steelix - nyhetsbrev 27  mars 2020

Hej!

Den pågående virus-pandemin innebär stora utmaningar och problem för både samhället, företagen och oss själva. Regeringen kommer med olika former av stödpaket, men det är också viktigt att företagen själva kommer med idéer kring vad som kan göras och hur behovsbilden ser ut. Kontakta oss gärna om ni vill dela med er av detta, vi vill gärna göra vad vi kan för att hjälpa till i den uppkomna situationen!

Under det senaste året har mycket hänt inom Triple Steelix arbetsområde. Flera av våra större projekt har avslutats eller går mot sitt slut, medan verksamheterna inom framför allt Resurseffektivitet, energieffektiva lösningar och Cirkulära Affärer utvecklas vidare.

Planeringen av vår stålkonferens HTSC och sommarskola för doktorander inom stål (YCEAS) är i full gång och förhoppningsvis har världen återhämtat sig från pandemin så att aktiviteterna kan hållas i september. Se www.htsc.se och www.yceas.se !

Arbetet med att utveckla Triple Steelix fortsatta verksamhet efter 2020 fortgår. Via ett bra samarbete med IUC Dalarna i botten och diskussioner med övriga intressenter (bl.a. stålindustrin, regioner, högskolor och institut), vill vi ta steg för ett än effektivare innovationssystem. Viktigt är att få även våra mindre och medelstora företag med i diskussionen. Hör gärna av er med behov och synpunkter!

Vårt KATIS-projekt som bl.a. syftar till att utöka möjligheterna för tillgång till kompetens av världsklass inom viktiga behovsområden samt internationella nätverk för små och medelstora företag i tillväxtfas, avslutas i år och vi utvärderar resultaten för att se hur verksamheterna bör drivas vidare.  Här ingår våra större arrangemang som YCEAS och HTSC. Ett planerat deltagande vid den stora AISTech-mässan i USA tillsammans med några av våra innovativa företag har blivit uppskjuten, preliminärt till hösten, p.g.a. Coronaviruset.

En fortsättning av vårt PIMAP-projekt som syftar till att stödja avancerad tillverkning, digitalisering och internationell konkurrenskraft har beviljats en fortsättning över två år. Finansieras av EU’s COSME-program.

Triple Steelix är idag etablerat på Dalarna Science Park och finns representerade vid Sandbacka Park i Sandviken och Expectrum i Västerås. Där kan vi nu enkelt nå och samverka med många av de samarbetspartners och nyckelpersoner i innovationssystemen som behövs för att täcka behovet av kompetens hos våra stål- och verkstadsrelaterade företag.

Se mer info om projekten på vår webb.

Virussituationen och möjligheter för företagen kan följas på www.verksamt.se

Hoppas vi ses under någon spännande aktivitet senare i år!
Larz Ignberg & Tiina Ohlsson
Processledare, Triple Steelix