Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper. 

Nya utlysningar

Nu öppnar:
Programövergripande utlysning 2019
Nu har årets andra utlysning öppnat! Genom denna utlysning erbjuds möjlighet till finansiering av projekt med potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammets resultat- och effektmål men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar. De som kan söka är forsknings- och utvecklingsprojekt som har potential att bidra till det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials resultat- och effektmål.

Sista dag för ansökan är kl. 14:00 den 14 augusti 2019
Läs mer om utlysningen här

Metalliska material var bland de första att bli Strategiska innovationsprogram, en satsning som drivs av VINNOVAEnergimyndigheten och forskningsrådet Formas. Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.

​​Sju steg för ökad konkurrenskraft som behöver tas för att nå agendans mål och visioner.

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material utgår från den strategiska forsknings- och innovationsagendan ”Nationell samling kring metalliska material” . Agendan pekar ut sju steg för ökad konkurrenskraft som behöver tas för att nå agendans mål och visioner.

Steg och effektmål i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. 1. Utveckla erbjudandet!
Svensk metallindustri ska 2025 ha skapat en globalt ledande förmåga att identifiera nya kundvärden och möte dessa med erbjudanden.
2. Öppna värdekedjan!
Svensk metallindustri ska 2025 ha skapat en värdefull kreativ miljö när det gäller att omsätta nya, avancerade metalliska material i hållbara samhällslösningar och ta dem hela vägen till användning.
3. Öka materialutvecklingstakten!
Svensk metallindustri ska 2025 ha skapat de bästa förutsättningarna i världen när det gäller att omsätta önskemål om nya och förbättrade funktioner i nya material, och att ta materialtekniska genombrott helöa vägen till användbara material.
4. Öka flexibiliteten!
Svensk metallindustrin ska 2025 kunna tillverka nischmaterial på kort tid och i små mängder till konkurrenskraftiga priser.
5. Öka resurseffektiviteten!
År 2025 är svensk metallindustri globalt ledande på att använda alla resurser på ett sådant sätt att största möjliga resurseffektivitet i ett livscykelperspektiv uppnås.
6. Minska miljöpåverkan!
År 2025 är svensk metallindustri globalt ledande på att verka så att minsta möjliga miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv uppnås.
7. Öka kompetensen och attraktiviteten!
År 2025 är metallindustrin en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser och känd för intressant och utmanande arbeten som leder till personlig utveckling. Avgränsningar av den årliga utlysningen Avsikten med utlysningen är att bereda plats för projektförslag som inte rymts