We meet online using ZOOM, to take part of interesting research results and innovative enterprises.
 
The theme for 29th September is “Sustainable Advanced Steel Applications
 
We listening to:
Per Tägström, Mafi Group
Thomas Davis, Oxford University and Davis & Musgrove Ltd
Alessandra Spagetti, Sandvik AB
Simon Buckingham, Volvo Cars

Läs hela inlägget »

We are pleased that we can use digital tool to meet online, listen to interesting research results and innovative enterprises. We arrange four webinars. The webinars will last for 90-120  minutes each and contain presentations and group discussions. The program also includes interactive steel industry visits. 
Each webinars program will comprise:

- Steel Industry presentation
- Interactive visit to the participating industry
- Coffee brake
- Two PhD presentations
- Group discussions.
Läs hela inlägget »

En uppkopplad domkraft för industrin som går att hyra och som kan styras via mobilen, är det möjligt? Ja, det är det konstaterar forskare som under cirka ett år har arbetat med att ta fram en prototyp på en uppkopplad domkraft för företaget Simson Power Tools i Hofors. Ett arbete som gjorts för att bidra till en mer hållbar industri inom forskningsprojektet Hållbart värdeskapande för cirkulära affärsmodeller som drivs av forskningsinstitutet RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Triple Steelix och Högskolan i Gävle

Läs hela inlägget »

På nationell, regional och kommunal nivå görs flertalet insatser för att försöka minska de negativa effekterna för näringslivs och arbetsmarknad på kort och lång sikt.
Vi har nu gått samman och samlat viktiga insatser, allt för att göra det lättare för dig att få en överblick.

Läs hela inlägget »

Många branscher och företag upplever ett massivt förändringstryck som ställer höga krav på väl fungerande innovations- och förnyelseprocesser. Under denna digitala konferensdag, som är en del av Days of iHubs Sweden, tittar vi närmare på några av de tekniker och koncept som möjliggör och driver utveckling.

Läs hela inlägget »