I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret äger projektet som leds av Triple Steelix och går under namnet PLATIS. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

Läs hela inlägget »

2020 kommer den framgångsrika och högt värderade internationella sommarforskarskolan YCEAS, att genomföras för sjätte gången.
YCEAS har växt till ett internationellt nätverk med cirka 40 tidigare deltagare. YECAS nätverk med forskare, doktorander och innovatörer finns utspridda över hela världen på forskningsinstitut, universitet och företag,

Läs hela inlägget »

Hur ni får en bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft genom verifierad miljönytta
 
Hur marknadsförs resurseffektiva och miljövänliga produkter? Hur möts kundernas smygande krav på livscykelanalyser och produktdeklarationer? Inom ramen för SMART INDUSTRI bjuder vi in industriföretag till en workshop kring att skapa ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom att visa på och verifiera sin miljönytta.

Läs hela inlägget »

Åtta olika företag samlades för att få en inblick i hur LCA (livscykelanalys) och EPD (miljövarudeklaration) kan tas fram.
De fick lära sig om:
hur öka konkurrenskraften och lönsamheten genom verifierad miljönytta
- hur marknadsförs resurseffektiva och miljövänliga produkter?
- hur möts kundernas krav på livscykelanalyser och produktdeklarationer?

Läs hela inlägget »

Grattis till Anja och Anton som startat företaget Mojave Grönt!

Triple Steelix har stöttat idéerna som nu har tagit formen av nya produkter med hjälp av svenskt avancerat stål!

Läs hela inlägget »