Kvinnor behövs för industrins konkurrenskraft

Vi är igång med 18 kvinnor från industrin som tillsamman bildar ett nätverk och samtidigt får ta del av nya utvecklande föreläsningar och workshops.

Innehåll
Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap, har du nytta av den här utvecklingsprocessen!

Arbetssättet i ledarutvecklingsprogrammet innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, träning praktiskt på olika färdigheter och lärande/utvecklande samtal.
Du får verktyg som hjälper dig i att leda dig själv och i din nuvarande eller kommande ledarroll.
Du lär dig bygga verklig motivation och engagemang bland dem du leder, utveckla samarbete i grupper och att öppet diskutera både misstag och sådant som lyckats i syfte att lära av varandra. På detta sätt skapas ett lärande klimat där kunskap och insikt växer och deltagarnas initiativ och idéer tas till vara.
Upplägget bygger på sex träffar. Start och slut är under 2 heldagar och resterande är endagarsträffar med möjligheter för lunchträffar däremellan.
 
Innehållet är planerat enligt följande men med utrymme för gruppens egna önskemål.
Flera inspiratörer kommer göra inspel och berätta om ”sina resor”.

Agenda
16 - 17 september 2019 Uppstart med gruppen i Tällberg
Dag 1
Syfte – mål - förväntningar
Hur ser gruppens samlade erfarenheter av ledarskap ut?
Är jag automatiskt ledare för att jag är chef?
I vilka olika sammanhang utövar jag ledarskap?
Kvällsaktivitet
 
Dag 2

Agneta Stolpe, pedagog/utbildare med kommunikativ kompetens. ”Dina uttryck ger intryck”.
Kommunikativ kompetens fungerar som smörjmedel i mötet mellan
människor. Som ledare och kommunikationskonstnär ska du tryggt och tydligt förmedla budskap, skapa hållbara relationer och nå resultat. Du själv är det viktigaste verktyget. Läs mer här!
 

24 oktober
Personligt ledarskap – Jag som ledare. Borlänge, Dalarna Science Park
Vem är jag?
Hur uppfattar andra mig?
Hur väljer jag att beskriva mig själv?
Vem vill jag vara i mitt utövande av ledarskap?

5 december
Ekonomi, arbetsrätt. Sandviken, Sandbacka Sience Park

Susanna Abbefalk, tidigare jurist Industriarbetsgivarna. Arbetsrätt, vad behöver jag veta som ledare.
 

Sandra Bourbon, Framtidsfeministen. Sandra ”Framtidsfeministen” Bourbon är millennial och entreprenör som brinner för en jämställd framtid. Hon var först i världen med att investera i svenska jämställda bolag. Hon är teknisk fysiker från Kungliga Tekniska högskolan och älskar mötet mellan teknik, affären, beteende och människa.
 
Läs mer om Framtidsfeministen här!
 

16 januari 2020
Styrelsearbete, personligt varumärke. Borlänge, Dalarna Science Park

Kjell Grundström, IUC Dalarna samt ordf. i Sparbanksstiftelsen mm.
Vad behöver jag veta om styrelsearbete?
 

Lena Lagestam, eget företag mm

LenaJag jobbar med kommunikation och marknadsföring, sedan 1986. Nu som egen företagare/konsult. Lena har uppdrag som styrelserepresentant, styrelseordförande, politiker, inom välgörenhet mm mm
Lena kommer berätta om "Det personliga varumärket".


4 mars
Jämställdhet och genusarbete i Sandviken, Sandbacka Science Park.

Jesper Fundberg, ​lektor i idrottsvetenskap på Malmö högskola, och forskar om maskulinitet, idrott, etnicitet.
​"Allt handlar egentligen om makt."
 

23 - 24 april
Framtidsperspektiv, utvärdering i Tällberg
 
Dag 1

Mats Tyrstrup, forskare vid Centrum for advanced studies in leadership på Handelshögskolan i Stockholm.
Att leda i mellanrum “industrisamhället var den egendomliga parantes i vår historia när vi människor inte var den viktigaste produktionsfaktorn.” Hur denna tid fortfarande återspeglas i ledarskapet förklarar Mats.

Kvällsaktivitet
 
Dag 2
Efterfrågad kunskap från deltagarna, planeras under kurstiden. Utvärdering och diplomutdelning.

Kursledare:

Tiina Ohlsson
Triple Steelix
Utveckling och förändringsarbete tillsammans med och för andra har alltid varit en drivkraft och glädje i Tiinas vardag. Hon drivs av att gå från ord till handling och bidra till resultat. Med utgångspunkt i kvalificerad processledning, ledarskap, mentorskap och mental träning arbetar Tiina både på organisatorisk och individuell nivå.  Vi vet att fysisk träning är viktigt för att vi ska må bra. Nu visar modern hjärnforskning att det är lika viktigt att träna vår hjärna för ökat välmående. Utifrån denna hjärnforskning arbetar Tiina med mental träning som resulterar i en förbättrad kapacitet hos individen eller teamet och arbete som stödjer den psykologiska tryggheten i gruppen vilken är en viktig framgångsfaktor för måluppfyllelse och resultat.

Lena Norrström
IUC Dalarna
Marknadsekonom, ingenjör. Över 30 år på SSAB. Lång erfarenhet av kommunikations-arbete inom industrin och inom olika projekt. Sociala media, webbsidor, mässor samt produktinformation är en del av vad Lena arbetat med. Detta har gett Lena ett stort kontaktnät inom industrin.
Lena har deltagit i olika ledarskapsprogram där personlig utveckling varit i fokus.
Att inspirera andra till personlig utveckling är något Lena brinner för.
 
 
Har du frågor om programmet, hör av dig till:
Lena eller Tiina.
lena.norrstrom@iucdalarna.se​​​​​​​
​​​​​​​tiina.ohlsson@triplesteelix.se​​​​​​​
 

Vi har i uppdrag att stödja industriföretagen för en ökad konkurrenskraft. Vi jobbar med kompetensförstärkning inom olika projekt samt har fokus på genus. Genom detta finns då möjlighet att subventionera ledarutvecklingsprogrammet så kostnaderna kan hållas nere för företagen som ser detta som en möjlighet för att tillföra ny kompetens till företaget.