Stålrelaterad spetskompetens

Utvecklande arbete med många möjligheter inom stålindustrin
Att jobba i stålindustrin innebär inte bara att du får vara en del av utvecklingen av morgondagens mest spännande material. Du får också många möjligheter att själv utvecklas. Du kan arbeta över hela världen och få hjälp att hitta rätt karriärvägar till antingen en bredare eller en fördjupad kompetens – eller både och.

Stålindustrin erbjuder inte bara civilingenjörer en spännande och stimulerande arbetsplats, det krävs många fler engagerade medarbetare för att kunna driva några av Sveriges största företag.

Att jobba med hållbara material är framtiden.
Stål har den utmärkta egenskapen att det kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att man behöver göra avkall på kvaliteten. Järnatomerna är eviga och genom att smälta om skrot kan man enkelt få dem att inordna sig i en ny ordning för att bilda nya stål med nya egenskaper.

Projekt för att göra industriregionen attraktiv
Sommarskolan (YCEAS) erbjuder doktorander en unik möjlighet att träffa några av de mest kända forsknings- och innovationsgrupperna från några av världens ledande företag och universitet specialiserade på avancerat stål.
Det är inspirerande fjorton dagar med medstudenter, föreläsningar, kunskapsutbyte, industribesök och sociala aktiviteter.
 

Ledarutveckling för kvinnor i industrin

Kvinnor behövs för industrins konkurrenskraft!
Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap, har du nytta av den här utvecklingsprocessen!
Läs mer här!

Inspiration