Infrastruktur

Transporter och infrastruktur är ryggraden i ett modernt samhälle. Avstånden
i området är inte stora och med fler satsningar på förbättrade kommunikationer
kommer de att bli ännu kortare.
En förbättrad infrastruktur som binder samman industriregionen är en mycket
viktig faktor för att stärka näringslivet, öka godstrafiken och förenkla arbets och
studiependling.

I Sverige avgår och ankommer 25 procent av alla godståg i industriregionen
Bergslagsbanan är den 478 km långa järnväg som sträcker sig från Gävle via
Falun/Borlänge till Kil respektive Frövi.

Mellan de fyra länen i industriregionen finns också samarbete omkring persontrafiken, Tåg i Bergslagen, som syftar till att öka pendlingsmöjligheterna
både inom och mellan länen. Bolaget ägs gemensamt av Länstrafiken i Örebro, Västmanlands läns lokaltrafik, Dalatrafik och X-trafik.

Några av vägarna binder samman flera län samtidigt som de fungerar
som länkar mellan större städer, samhällen och industrier.

Järnvägar:
Dalabanan Mora – Stockholm, via Borlänge – Avesta – Sala
Bergslagsbanan Gävle – Kil och/eller Frövi

Vägar:
Europavägar och riksvägar
E 4 Helsingborg – Haparanda, via Gävle
E 16 Gävle – Oslo
E 45 Göteborg – Karesuando, via Malung – Mora – Orsa
Riksväg 50 Ödeshög – Bollnäs (Bergslagsdiagonalen) via Örebro,
Kopparberg, Ludvika, Alfta
Riksväg 63 Karlstad – Ludvika
Riksväg 68 Örebro – Gävle, via Lindesberg, Fagersta, Avesta
Riksväg 70 Enköping – Flötningen i Norge, via Sala, Avesta,
Borlänge, Mora
Riksväg 80 Gävle – Rättvik, via Falun

HAMN
Gävle Hamn

Drygt en fjärdedel går eller cyklar till
jobbet/studieplatsen.
90 procent har högst 45 minuter till
sitt arbete/sina studieplatser.
Var tredje godsvagn i Sverige
passerar Borlänge.
I Borlänge ligger Sveriges fjärde
största rangerbangård.
Gävle Hamn är hjärtat för import och
export på ostkusten.

Avstånd till:
Stockholm ca 2 tim
Köpenhamn ca 4 tim
Bryssel ca 5 tim
Paris ca 5 tim
Rom ca 5 tim
New York ca 10 tim
 

Mer om utvecklingsarbetet med infrastrukturen i regionen.
 

Infram syftar till att skapa opinion i frågor som rör infrastrukturen i Bergslagsregionen samt strategiskt viktiga stråk med koppling till Bergslagen.

Infram bidrar med insiktsfulla, innovativa insikter i frågor som rör infrastruktur och som syftar till vår gemensamma framgång i dag och i framtiden.
Läs mer!