Akademi och forskning

I industriregionen finns Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens
Högskola samt Karlstads Universitet. Mälardalens högskola
är en av landets största högskolor. Karlstads universitet är Sveriges
yngsta men mest moderna universitet. Gävle högskolas forskningsprofil
är hållbar livsmiljö och hållbart arbetsliv. Högskolan Dalarna är den högskola som vuxit mest de senaste åren.

I industriregionen finns en stål-, metall och verkstadsindustri som ligger
i framkant på en marknad som omfattar hela världen. Framgången bygger på förmågan att ständigt förbättra produktionsprocesserna, utveckla material så att de blir lättare, hårdare och starkare och ta fram nya smarta produkter.
Nu behöver branschen fylla på med ny kompetens. Ett exempel på behovsrelaterad utbildning är den nya ingenjörsutbildningen i Materialteknik – industriell process och produktutveckling. 

Forskare som tillsammans med företag söker svar på olika konkreta problem, är exempel på samverkan akadei-företag..

Akademin är också en länk till det internationella vetenskapssamhället, bidrar till att fler innovationer når ut i samhället och att fler forskningsresultat blir kommersiella framgångar.

Högskolor: 3
Universitet: 1
Antal studenter: cirka 55 000
Forskare: 600
Professorer: ca 100
Internationella studenter: ca 3 000
Forskarstudenter: ca 400
Industridoktorander: ca 30