Nyhetsbrev december 2020

Som framgått av tidigare nyhetsbrev så tar ”Triple Steelix-eran” efter 16 års verksamhet slut vid årsskiftet. Det är dags för nya tag och den medlemsbaserade ideella föreningen Sustainable Steel Region, som grundats av stålindustrin via Jernkontoret, IUC Dalarna och IUC Stål & Verkstad i Värmland, är under uppstart. Beroende på hur finansieringen kan lösas räknar vi med att operativ verksamhet kan komma igång under den senare delen av 2021.

Under den pågående pandemin har vi fått ställa om vår verksamhet och de fysiska mötena har i stor utsträckning uteblivit. Vi har ändå kunnat upprätthålla de flesta av våra aktiviteter digitalt och har fått mycket positiv feedback från våra virtuella studiebesök och webinarier i samband med sommarskolan YCEAS och konferensen HTSC.

Några av våra aktiviteter kommer att fortgå i oförminskad takt under en övergångsperiod. Detta gäller inte minst våra engagemang i AISTech-mässan i USA i maj, ESTAD-konferensen i Stockholm i juni, våra aktiviteter inom Cirkulär Ekonomi samt PIMAP Plus-projektet. Även YCEAS planeras för nästa år i en digital version. Dessa aktiviteter sker i Jernkontorets och IUC Dalarnas regi under övergångsperioden. Uppdaterad info kommer att finnas på vår web-sida, som också underhålls tills vidare.

Under vår senaste tvåårsperiod där aktiviteter till stor del drivits i våra huvudprojekt KATIS och S3-piloten, har de allra flesta målen uppfyllts. Det handlar om att bibehålla och utveckla stålrelaterad spetskunskap, innovationsstöd och synliggöra vår fantastiska stålindustri och innovativa mindre tillväxtföretag i branschen, både nationellt och internationellt. Vårt nätverksbyggande har vuxit och sträcker sig nu till ledande aktörer i många delar av Europa och världen.
Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet är områden som kommer att ha stor betydelse för industrins framtid. Här finns möjligheter för företagen att komma med nya innovativa lösningar.

Det bästa av allt detta kommer att kunna tillvaratas i den nya föreningen, där vi hoppas kunna välkomna många av er som medlemmar. Då kan du också vara med och påverka verksamhetens inriktning och aktiviteter.
Men nu stundar en tid för avkoppling och firande av Jul och Nyår. Ta hand om er, var försiktiga och håll ut så ses vi nog i andra sammanhang framöver.

Vi tackar för oss!

En attraktiv industriregion med avancerad ståltillverkning

Nyheter

2020 > 10

- Det är svårt att se skogen för alla träd, säger Patrik Ottosson, vd på utvecklingsföretaget Radarbolaget i Gävle som tagit ytterligare ett kliv i utvecklingen av en produkt som mäter fukthalten i träflis.

När Patrik började se på fukthaltsmätning i hjullastarskopor med nya ögon öppnade sig nya möjligheter och nu blir produkten även en molnbaserad tjänst som går att köpa som abonnemang. En mer hållbar affärsmodell helt enkelt. Först i kön står kunder som värmekraftverk, massabruk, pappersbruk och sågverk, helt enkelt de som använder träflis på ett eller annat sätt.

Läs hela inlägget »

Med hjälp av innovativa virtuella besöksturer bjuder Triple Steelix och Sveriges främsta stålbolag in till digitala besök - trots pandemin.
Sedan flera år har Triple Steelix anordnat en sommarskola för studenter världen över
för att ge dem chansen att besöka några av Sveriges främsta stålproducenter i jakt på jobb och forskningsprojekt. I och med pandemin i världen 2020 så blev det inga fysiska besök. Tillsammans med VR-bolaget IVAR Studios har de därför tagit framminnovativa virtuella besök som nu ersätter de fysiska besöken.

Läs hela inlägget »

Den 20 oktober genomfördes den andra av fyra virtuella seminarier. Här kan du som inte hade möjlighet att delta göra ett besök på Sandvik. Besök Sandvik!
Vill du delta på kommande seminarier och samtidigt få en guidad tur, kan du anmäla dig här

Läs hela inlägget »

Den 6 oktober genomfördes det första av fyra virtuella seminarier. Här kan du som inte hade möjlighet att delta göra ett besök på Uddeholm. Besök Uddeholm!
Vill du delta på kommande seminarier och samtidigt få en guidad tur, kan du anmäla dig här! 

Läs hela inlägget »

De tre Benelux-länderna, Belgien, Nederländerna och Luxembourg, utgör Sveriges tredje största handelsmarknad. Med ett geografiskt läge i hjärtat av Europa är Benelux en intressant marknad och är en knytpunkt för handel och logistik och har därmed några av Europas viktigaste hamnar, flygplatser och vägnätverk. Förändringstakten är hög i Beneluxländerna när det kommer till att anamma nya teknologier, innovation och hållbarhet – tre områden där svenska företag kan tillföra mycket värde.

Läs hela inlägget »

Guide Cirkulär ekonomi

Utrednings- projekt Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri, har resulterat i en Giude för cirkulär ekonomi i för verkstadsindustrin i Berhslagen. 
Du kan ladda ner guiden här!

Triple Steelix - innovation för en hållbar stålregion

Triple Steelix finns i Europas ledande innovationsregion för avancerade stål, stålprodukter, industriell service och bearbetning. Den ekonomiska tyngdpunkten ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna i regionen. Marknaden för dessa företag finns över hela världen.

Triple Steelix Industriregionen

Industriregionen där Triple Steelix verkar har både närhet och en
stark global koppling. Här finns allt som behövs för att leva ett gott liv. Intressanta etableringsmöjligheter, gott boende, välutvecklade kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, en varierad arbets-marknad samt närhet till naturen.

Många smmå och medelstora företag runt de stora stålkoncernerna

De ståltillverkande koncernerna är starkt nischade mot sina respektive
produktsortiment och finns på en nationell och internationell marknad.
Runt stålltillverkarna finns många små- och medelstora företag.
Hälften av de produkttillverkande företagen har en omsättning
som överstiger 50 milj kr/år.
Antal medarbetare är cirka 22 000.

Lätt att ta sig till och från regionen

Järnvägar i regionen är bla Dala-banan och Bergslagsbanan. Europavägarna och riksvägarna är E4, E16, E45, Riksväg 50, 63, 70 och riksväg 80.
Hamn finns i Gävle. 
Avstånd i timmar till:
Stockholm ca 2, Köpenhamn ca 4, Bryssel ca 5, Paris ca 5, Rom ca 5,
New York ca 10 tim
 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Utifrån miljön som drivkraft  skapa förutsättningar för företagen att skapa en hållbar verksamhet.

Triple Steelix är en resurs för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar samt bidra med nya kunskaper. 
Det startas forskningssamarbeten och nätverk, allt för en konkurrenskraftigare stålindustri.