Nyhet december 2020, tack för oss!

Som framgått av tidigare så tar ”Triple Steelix-eran” efter 16 års verksamhet slut i december 2020.
Det är dags för nya tag och den medlemsbaserade ideella föreningen Sustainable Steel Region, som grundats av stålindustrin via Jernkontoret, IUC Dalarna och IUC Stål & Verkstad i Värmland, är under uppstart. Beroende på hur finansieringen kan lösas räknar vi med att operativ verksamhet kan komma igång under 2021.
Denna webbsida kommer i fortsättningen inte att uppdateras (from jan 2021). 
Vi tackar för oss!

Senaste nyheter

Nyheter

2020

Triple Steelix / IUC Dalarna har under ett par år deltagit i ett EU-finansierat projekt som syftar till att öka Europeiska små- och medelstora företags konkurrenskraft på det globala planet – PIMAP (sensorer, givare - fotonik). Projektet har nu fått en fortsättning i form av PIMAP+ där kontakter med möjliga kunder, leverantörer och kunskapsnätverk utvecklas. De marknader som bearbetas är bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan.

Läs hela inlägget »

Möjligheter finns för intresserade små och medelstora företag att delta i projektet COSME (EU)-finansierat projekt ”PIMAP+” inom området fotonik.
Vi kommer bl.a. att erbjuda ett antal kostnadsfria seminarier med tillfälle att visa upp egna  /tillämpningar samt att medfölja på ett antal affärsskapande resor till mässor och matchmaking i bl.a. USA, Kanada, Kina och Japan, med viss sponsring från projektet. (Det senare naturligtvis under förutsättning att den pågående Corona-pandemin ebbat ut tillräckligt och möjligheterna att resa på ett säkert sätt har etablerats igen).
Vi vill gärna se vilket intresse som finns hos företagen i vårt nätverk och ber er därför fylla i denna korta enkät, som inte behöver ta mer än ett par minuter att fylla i.

Läs hela inlägget »

- Det är svårt att se skogen för alla träd, säger Patrik Ottosson, vd på utvecklingsföretaget Radarbolaget i Gävle som tagit ytterligare ett kliv i utvecklingen av en produkt som mäter fukthalten i träflis.

När Patrik började se på fukthaltsmätning i hjullastarskopor med nya ögon öppnade sig nya möjligheter och nu blir produkten även en molnbaserad tjänst som går att köpa som abonnemang. En mer hållbar affärsmodell helt enkelt. Först i kön står kunder som värmekraftverk, massabruk, pappersbruk och sågverk, helt enkelt de som använder träflis på ett eller annat sätt.

Läs hela inlägget »

Med hjälp av innovativa virtuella besöksturer bjuder Triple Steelix och Sveriges främsta stålbolag in till digitala besök - trots pandemin.
Sedan flera år har Triple Steelix anordnat en sommarskola för studenter världen över
för att ge dem chansen att besöka några av Sveriges främsta stålproducenter i jakt på jobb och forskningsprojekt. I och med pandemin i världen 2020 så blev det inga fysiska besök. Tillsammans med VR-bolaget IVAR Studios har de därför tagit framminnovativa virtuella besök som nu ersätter de fysiska besöken.

Läs hela inlägget »

Den 20 oktober genomfördes den andra av fyra virtuella seminarier. Här kan du som inte hade möjlighet att delta göra ett besök på Sandvik. Besök Sandvik!
Vill du delta på kommande seminarier och samtidigt få en guidad tur, kan du anmäla dig här

Läs hela inlägget »

Den 6 oktober genomfördes det första av fyra virtuella seminarier. Här kan du som inte hade möjlighet att delta göra ett besök på Uddeholm. Besök Uddeholm!
Vill du delta på kommande seminarier och samtidigt få en guidad tur, kan du anmäla dig här! 

Läs hela inlägget »

De tre Benelux-länderna, Belgien, Nederländerna och Luxembourg, utgör Sveriges tredje största handelsmarknad. Med ett geografiskt läge i hjärtat av Europa är Benelux en intressant marknad och är en knytpunkt för handel och logistik och har därmed några av Europas viktigaste hamnar, flygplatser och vägnätverk. Förändringstakten är hög i Beneluxländerna när det kommer till att anamma nya teknologier, innovation och hållbarhet – tre områden där svenska företag kan tillföra mycket värde.

Läs hela inlägget »

We meet online using ZOOM, to take part of interesting research results and innovative enterprises.
 
The theme for 29th sept is “Sustainable Advanced Steel Applications
 
We listening to:
Per Tägström, Mafi Group
Thomas Davis, Oxford University and Davis & Musgrove Ltd
Alessandra Spagetti, Sandvik AB
Simon Buckingham, Volvo Cars

Läs hela inlägget »

We are pleased that we can use digital tool to meet online, listen to interesting research results and innovative enterprises. We arrange four webinars. The webinars will last for 90-120  minutes each and contain presentations and group discussions. The program also includes interactive steel industry visits. 
Each webinars program will comprise:

- Steel Industry presentation
- Interactive visit to the participating industry
- Coffee brake
- Two PhD presentations
- Group discussions.
Läs hela inlägget »

En uppkopplad domkraft för industrin som går att hyra och som kan styras via mobilen, är det möjligt? Ja, det är det konstaterar forskare som under cirka ett år har arbetat med att ta fram en prototyp på en uppkopplad domkraft för företaget Simson Power Tools i Hofors. Ett arbete som gjorts för att bidra till en mer hållbar industri inom forskningsprojektet Hållbart värdeskapande för cirkulära affärsmodeller som drivs av forskningsinstitutet RISE genom Fiber Optic Valley i samverkan med Triple Steelix och Högskolan i Gävle

Läs hela inlägget »

På nationell, regional och kommunal nivå görs flertalet insatser för att försöka minska de negativa effekterna för näringslivs och arbetsmarknad på kort och lång sikt.
Vi har nu gått samman och samlat viktiga insatser, allt för att göra det lättare för dig att få en överblick.

Läs hela inlägget »

Många branscher och företag upplever ett massivt förändringstryck som ställer höga krav på väl fungerande innovations- och förnyelseprocesser. Under denna digitala konferensdag, som är en del av Days of iHubs Sweden, tittar vi närmare på några av de tekniker och koncept som möjliggör och driver utveckling.

Läs hela inlägget »
Photo by Tyler Callahan on Unsplash Photo by Tyler Callahan on Unsplash

På grund av Corona Pandemin har vi beslutat att ställa in konferensen, HTSC som skulle äga rum 3-4 september i Sandviken . Vi kommer istället att bjuda in till två onlinebaserade webbseminarier som tar upp samma teman som planerades för HTSC 2020, hållbara stål för framtiden.
29/9 Sustainable Steel Applications
27/10 Processes for Industrial Transission
Du kan anmäla dig här!

Läs hela inlägget »

Only those who continue to develop their businesses remain competitive. The prerequisite for this development means being constantly informed about the latest and most sophisticated technological advances, exchanging ideas and initiating and expanding networks with clients, partners and suppliers. Therefore Jernkontoret invites you to attend the 5th European Steel Technology and Application Days (ESTAD) 2021 in Stockholm.

Läs hela inlägget »
Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Coronaviruset (covid-19) påverkar alla, på webbadresserna nedan hittar du samlad och uppdaterad information om korttidspermittering, anstånd med betalningar, vad som gäller för arbetsgivarna mm. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

  • Samlad information på Verksamt.se, alla regioner har en egen sida /dalarna eller /gavleborg. Här hittar du Dalarna:

verksamt.se

  • Vad gäller för dig som arbetsgivare på:

industriarbetsgivarna.se

  • Det du behöver veta om korttidspermiteringar och hur ansökan går till mm, hos Tillväxtverker på:

tillvaxtverket.se

Läs hela inlägget »

I Hofors ska en ny process utvecklas och testas som kan ersätta fossila bränslen i stålindustrins ugnar. Jernkontoret äger projektet som leds av Triple Steelix och går under namnet PLATIS. Projektet kommer att undersöka, testa och bedöma plasma som möjlig teknik för att göra ugnsprocesserna fossilfria. Energimyndigheten bedömer att PLATIS även kan bidra till tekniksprång för uppvärmningsprocesser utanför stålindustrin.

Läs hela inlägget »

Guide Cirkulär ekonomi

Utrednings- projekt Cirkulär ekonomi i Bergslagens verkstadsindustri, har resulterat i en Giude för cirkulär ekonomi i för verkstadsindustrin i Berhslagen. 
Du kan ladda ner guiden här!

Triple Steelix - innovation för en hållbar stålregion

Triple Steelix finns i Europas ledande innovationsregion för avancerade stål, stålprodukter, industriell service och bearbetning. Den ekonomiska tyngdpunkten ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna i regionen. Marknaden för dessa företag finns över hela världen.

Triple Steelix Industriregionen

Industriregionen där Triple Steelix verkar har både närhet och en
stark global koppling. Här finns allt som behövs för att leva ett gott liv. Intressanta etableringsmöjligheter, gott boende, välutvecklade kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, en varierad arbets-marknad samt närhet till naturen.

Många smmå och medelstora företag runt de stora stålkoncernerna

De ståltillverkande koncernerna är starkt nischade mot sina respektive
produktsortiment och finns på en nationell och internationell marknad.
Runt stålltillverkarna finns många små- och medelstora företag.
Hälften av de produkttillverkande företagen har en omsättning
som överstiger 50 milj kr/år.
Antal medarbetare är cirka 22 000.

Lätt att ta sig till och från regionen

Järnvägar i regionen är bla Dala-banan och Bergslagsbanan. Europavägarna och riksvägarna är E4, E16, E45, Riksväg 50, 63, 70 och riksväg 80.
Hamn finns i Gävle. 
Avstånd i timmar till:
Stockholm ca 2, Köpenhamn ca 4, Bryssel ca 5, Paris ca 5, Rom ca 5,
New York ca 10 tim
 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Utifrån miljön som drivkraft  skapa förutsättningar för företagen att skapa en hållbar verksamhet.

Triple Steelix är en resurs för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar samt bidra med nya kunskaper. 
Det startas forskningssamarbeten och nätverk, allt för en konkurrenskraftigare stålindustri.