En attraktiv industriregion med avancerad ståltillverkning

Triple Steelix finns i Europas ledande innovationsregion för avancerade stål, stålprodukter, industriell service och bearbetning. Den ekonomiska tyngdpunkten ligger hos de globala stål- och verkstadskoncernerna i regionen. Marknaden för dessa företag finns över hela världen.

Vi vill redan nu vill vi flagga för några av de aktiviteter som kommer äga rum 2020.
 

  • 24 augusti - 4 september kommer den 6 sommarforskarskolan, YCEAS att äga rum. Internationella forskarstudenter besöker Sverige och företag.
  • 3 - 4 september, HTSC, High Tech Steel Conference med årets tema "Advanced materials for a sustainable future" i Sandviken. 

Nyheter

2019 > 04

För dig som är intresserad av nyheter om metalliska material, prenumerera på deras nyhetsbrev!
Från senaste nyhetsbrevet: Programövergripande utlysning 2019 från metalliska material. 
Det finns även mer infor här!

Läs hela inlägget »

Sima Valizadeh har i mer än 28 år haft ledande befattningar inom tillverknings-industri, industriell additiv tillverkning med en entreprenörs-inriktning, utbildning, utvecklingsfrågor i gränslandet mellan det privata näringslivet, forskningen och offentligt beslutsfattande.  Hon brukar beskriva sig själv som en ”katalysator” som ansluter prickarna mellan strategi, taktik, IT och operationer och har hållbar tillväxt, innovation och förnyelse som  nyckelord.  Hennes erfarenhet är präglats av en doktorsexamen i Tunnfilmfysik från Linköpings universitet.

Läs hela inlägget »

Nu är ett preleminärt program klart och inbjudan samt en anmälan att fylla i finns nu på den engelska webbsidan. I år pågår sommarskolan 25 aug-6 sep. 

Läs hela inlägget »

Kalender

Nyhetsbevakning

Outokumpu publishes environmental product declarations (EPD) for its main stainless steel products.
The EPDs describe the main environmental effects – including carbon footprint – and energy needs of stainless steel grades throughout their supply chain.
The use of EPDs is also rewarded in certain green building schemes in the construction industry. Läs mer

Så framtidssäkrar vi gruv- och stålnationen Sverige.

DEBATT i DI. Efterfrågan på svenska metaller, mineral och stålprodukter ökar hela tiden, men bristen på arbetskraft hotar på allvar gruv- och stålbranschens konkurrenskraft. Läs mer i Kompetensfärdplanen
 

Triple Steelix - innovation för en hållbar stålregion

Triple Steelix Industriregionen

Industriregionen där Triple Steelix verkar har både närhet och en
stark global koppling. Här finns allt som behövs för att leva ett gott liv. Intressanta etableringsmöjligheter, gott boende, välutvecklade kommunikationer, bra skolor och barnomsorg, en varierad arbets-marknad samt närhet till naturen.

Många smmå och medelstora företag runt de stora stålkoncernerna

De ståltillverkande koncernerna är starkt nischade mot sina respektive
produktsortiment och finns på en nationell och internationell marknad.
Runt stålltillverkarna finns många små- och medelstora företag.
Hälften av de produkttillverkande företagen har en omsättning
som överstiger 50 milj kr/år.
Antal medarbetare är cirka 22 000.

Lätt att ta sig till och från regionen

Järnvägar i regionen är bla Dala-banan och Bergslagsbanan. Europavägarna och riksvägarna är E4, E16, E45, Riksväg 50, 63, 70 och riksväg 80.
Hamn finns i Gävle. 
Avstånd i timmar till:
Stockholm ca 2, Köpenhamn ca 4, Bryssel ca 5, Paris ca 5, Rom ca 5,
New York ca 10 tim
 

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller. Utifrån miljön som drivkraft  skapa förutsättningar för företagen att skapa en hållbar verksamhet.

Triple Steelix är en resurs för industriregionen och för hela Sverige. Uniciteten är den breda samverkansroll som organisationen har, vilket innebär samverkan med många aktörer vars olika behov och idéer kan matchas för att bidra till innovation och förnyelse genom nya tekniska lösningar samt bidra med nya kunskaper. 
Det startas forskningssamarbeten och nätverk, allt för en konkurrenskraftigare stålindustri.