Sommarforskarskolan genomförd

2019 års Young global Center of Excellence in Advanced Steels genomfördes i augusti. Vi har fått utvärderingen från deltagande doktorander och den visar på ett utmärkt resultat. 
I år har nya stålindustrier deltagit som inte varit med i programmet tidigare. Vi har också utvidgat geografin till Värmland med Karlstad universitet och Uddeholm AB samt fått nya deltagande universitet, Universitetet i Birmingham  och Tekniska universitet i Delft. Det innebär att vi utökar nätverket av deltagande partners både inom och utanför Sveriges gränser.

Vi arrangerade femte sommarforskarskolan i år och nu börjar vi se att verksamheten breddar sina resultat. Läs mer här!
Syftet från början var att visa upp Svensk stålindustri och stålregionen för internationella doktorander runt om i världen. På så sätt höja svensk stålindustris attraktivitet internationellt.
Vi har idag strax över 40 goda ambassadörer för Sverige, vår stålregion och svensk stålindustri.

Utöver detta:
- Samarbeten mellan deltagande universitet har etablerats
- Två av deltagande doktorander arbetar i dag på Svenska gruv – och stålföretag
- Vi har intresseanmälningar om att efter avslutad forskarstudier komma till Sverige och arbeta inom stålindustrin, både på forskningsavdelningar samt i produktionen.
- Önskemål om traineeplats och att ingå i forskningssamarbeten
- Efterfrågan på att göra affärer med svenska stålföretag har börjat komma.
 
Vi som är engagerade och driver verksamheten håller kontakten med de flesta av deltagarna. Från 2017 års deltagare har vi kontakt med samtliga. Vi har en LinkedIn grupp till vilken vi strävar efter att samtliga deltagare och partners ansluter sig för att enkelt hitta de kontakter vi vill ta och att bygga nätverket. Den är inte fullt aktiv eller uppbyggd ännu men målet är att LinkedIn blir sommarforskarskolans främsta nätverksplats https://www.linkedin.com/company/18809599/admin/
 
Vi kommer att arrangera YCEAS 2020 och första inbjudan skickas ut i månadsskiftet november/december.
2020 bibehåller vi tidpunkten sista veckan i augusti och första veckan i september. Boka redan nu in de veckorna i er planering. Vi ser fram emot att kunna sätta ihop ett intressant och konstruktivt program även nästa år.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter