Handbok för affärsutveckling inom fotonik

I PIMAP-projektet, som syftar till att stärka Europeiska små och medelstora företags konkurrenskraft internationellt, har två dokument publicerats med information kring hur man kan få hjälp om man vill utveckla sina affärer och har lösningar inom värdekedjan fotonik (ljusbaserad teknik) – komponenter – system – tillämpningar inom stål- och verkstadsindustrin. ”Good practice handbook” och ”Mapping of project and funding synergies…”. Se mer under PIMAP-projektet.

Good practices on cross-sectoral cooperation and internationalisation. Here!

Mapping of project and funding synergies for Photonics KETs and Industrial Applications. Here!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter