Nätverksträff - elektrifiering av stål- och verkstadsindustrins ugns- och värmningsprocesser

Stålindustrin har antagit en klimatfärdplan för att bidra till ett fossilfritt Sverige 2045. Elektrifiering ses som en stor möjliggörare. Cirka 80% av tillförd bränsleenergi för värmebehandling och 20% av tillförd bränsleenergi för uppvärmning bör kunna ersättas av elvärme, vilket motsvarar cirka 1 - 2 TWh el. Den 8 maj hade Triple Steelix och Jernkontoret bjudit in till en närverksträff hos Kanthal i Hallstahammar.

Ett 30-tal personer hade samlats för att höja sin kunskapsnivå inom teknik- och processutveckling, samt lära sig hur system kan effektiviseras med hänsyn till miljö, energi och ekonomi.
 
Deltagarna fick en inblick i vilka möjligheter elektrifiering kan erbjuda samt ta del av stålföretagens genomförda konverteringar och drifterfarenheter.

Foto: Marcus Andersson, Sales Area Manager, Kanthal och Nicklas Tarantino, Utvecklingsansvarig Resurseffektivitet, Triple Steelix, ledde teknikträffen.

Foto: Nicklas Nilsson, Executive Vice President, Kanthal, berättade att de väljer bort produkter för fossila bränslen i sin portfölj och har en räknare på hemsidan som summerar fossila CO2-besparingar hos kunderna.  

Kanthal presenterade material, produkter och tillämpningar som utvecklas för att möta behovet av elektrifiering i industrins processer. Deltagarna fick kunskap om möjligheter och utmaningar för att kunna ersätta stål- och verkstadsindustrins gas- och oljeeldade ugnar där det ofta handlar om höga drifttemperaturer. Kanthal berättade om sina erfarenheter från ombyggnader och konverteringar runt om i världen.

Foto: I labbet fick deltagarna se och testa värmingsutrustning. I bakgrunden en elektrisk skänkförvärmare som effektiviserar processen och förbättrar arbetsmiljön.

Foto: Annika Nilsson, forskare från SWERIM berättade om deras nya testanläggning för induktionsvärmning av tunna band.    

Foto: Ludvig Dahlqvist, Produktionschef på Tube Mill, Ovako Hofors, berättade om deras omställnings- och effektiviseringsplan för ugnar, samt vilka åtgärder som redan genomförts inkl. elektrifiering av rullhärdugn.

Foto: Anders Carlestam, Principal Specialist QT Center, SSAB delgav sina erfarenheter av elektriska ugnar, inklusive möjligheter, utmaningar och behov. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter