Kvinnor behövs för industrins konkurrenskraft - ledarutvecklingsprogram

Antingen du är en van ledare eller har ett nyväckt intresse för ledarskap, har du nytta av den här utvecklingsprocessen! Anmälan förlängd till 14 juni, startar i höst!
 
Arbetssättet i ledarutvecklingsprogrammet innebär en blandning av kortare föreläsningar, upplevelsebaserade övningar, träning praktiskt på olika färdigheter och lärande/utvecklande samtal.
 
Du får verktyg som hjälper dig i att leda dig själv och i din nuvarande eller kommande ledarroll.

Upplägget bygger på sex träffar. Start och slut är under 2 heldagar och resterande är endagarsträffar med möjligheter för lunchträffar däremellan.
Läs mer här!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter