Fotonik - mäta och kontrollera med ljus

11 april, 13.00 – 16.00
Domnarvsgården, Borlänge

Ett av EU:s utsedda områden för möjliggörande teknologier är fotonik. Det baseras på användning av ljus av olika former, t.ex. radiovågor, UV-, IR- eller synligt ljus, radar, röntgen, mm och kan användas i många olika sammanhang, t.ex. för instrumentering och sensorteknik för produktionskontroll, oförstörande provning, materialteknik, märkning, övervakning, visionssystem, mät- och analysinstrument, verktygs- och maskintillverkning, digitalisering – industri 4.0, automation, additiv tillverkning, optiska komponenter och system, mm.

Ditt företag kan få plats för presentation av en utmaning eller lösning som ni har och som kan kopplas till fotonikbaserade tekniker. Om ni är leverantörer av utrustning finns möjligheter till kontakter med kunder – eller vice versa!

Eller, varför inte bara komma in och lyssna av vad som rör sig inom området?
 
Program 11 april:

  • PIMAP – en möjlighet för innovations-benägna företag att utveckla eller tillämpa tekniklösningar baserade på fotonik för en internationell marknad
  • Möjliga tillämpningar och behov av fotonik inom stål- och metallrelaterad verksamhet Jan Kokk, Sandvik SMT samt Saed Mousavi, SSAB.
  • Pär Kierkegaard, Shapeline, berättar om möjligheterna att med laserteknik mäta dimensioner eller form och hur detta kan kopplas till process- eller kvalitetskontroll
  • Radarbolagets Patrik Ottoson visar hur radarteknik kan användas i olika tillämpningar.
  • Temperature Sensing in Steel Plants using Fiber Optics, Johan Pejnefors, Proximion
  • Workshop med diskussioner kring affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Har ni en utmaning eller teknik där fotonik kan kopplas till lösningar, produkter, processer eller service? Välkomna att ta upp egna idéer!
  • För intresserade: Studiebesök på Swerim, Kista, 12 april. Resurs bl.a. för metallrelaterade analyser, projekt och testbäddar. Se program nedan!

Vi bjuder på kaffe och deltagandet är kostnadsfritt!
 
Anmälan, med ev. önskemål om att få presentera ditt företag, till:
Lena Norrström, lena.norrstrom@iucdalarna.se
Senast den 9 april.
OBS: Diskussioner och presentationer sker på engelska!
Domnarvsgården hittar du här!
 
Välkommen!
 
Preliminärt program Swerim 12 april, 11.00-16.00
 
Plats: Swerim, Isafjordsgatan 28 A, Kista (T-bana 11, blå linje, mot Akalla, station Kista)
 
Ankomst före 11:00 
11:00-12:00   
Presentation av PIMAP-projektet och deltagare
Allmän presentation av Swerim
Lunch
 
13:00-16:00
Fördjupad presentation av metoder hos Swerim baserade på fotonik, t.ex. LUS, LIBS, spektrometri,
tillämpningar (t.ex. AM/3D-Printing), övrigt, ev. öppna projekt för utveckling av metoder och
tillämpningar inom stål- och verkstadsteknik.
Möjlighet till fördjupade diskussioner kring specifika idéer, mm.
Visning av lab med tonvikt på ovan nämnda, samt en ”snabbtitt” på övriga resurser.
 
Kaffe vid lämplig tidpunkt.
Deltagandet är kostnadsfritt!
 
Triple Steelix deltar som partner i COSME-projektet PIMAP, som riktar sig till små och medelstora företag som vill hitta nya möjligheter på en global marknad.
Via PIMAP-projektet, som är ett test av ett koncept för stöttning av små och medelstora företag som vill växa internationellt, finns även möjligheter till rabatterat deltagande i mässor, för tillfället med fokus på marknader i USA och Kanada.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter