KATIS, ett historiskt och strategiskt utvecklingsinitiativ

Etta_Katis_-_stor.jpg

Triple Steelix 2.0 har nu dragit igång, tillsammans med Region Dalarna, Region Gävleborg och Tillväxtverket, ett historiskt och strategiskt utvecklingsinitiativ. Ett initiativ för att utveckla kunskapsuppbyggnad, innovationsmiljöer mot världsklass och attraktionen av kompetens till Dalarna och Gävleborgs län. På så sätt kan attraktiviteten höjas till denna stål-och verkstadsregion och öka omvärldens medvetenhet om detta initiativ.

KATIS täcker alla relevanta delar av Regeringens strategi för nyindustrialisering, som exempelvis digitaliseringens möjligheter, automation, hållbar produktion, ökad resurseffektivitet, kunskapslyft och kompetensförsörjning samt utveckling av forskning och innovation som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster. 

KATIS stora uppgift är därmed att skapa ett starkt och internationellt nätverk av samarbetspartners med relevanta spetskunskapsmiljöer som är nära länkad till näringslivet och marknadens behov. Det ger ökade möjligheter för Dalarna och Gävleborgs län att bli framtida val av plats för investeringar och etableringar. KATIS är ytterligare en ”pusselbit” av de initiativ som har initierats för att bibehålla stål- och verkstadsindustrins konkurrenskraft i en global och mycket konkurrensutsatt marknad.

KATIS handlar om att skapa ett ”varumärkeslöfte” som attraherar och som inte kan bäras av enskilda företag då det regionala styrkeområdet utgörs av den samlade tillgången till aktörer, kunskap, testmiljöer, kompetens, förhållningssätt, välfärdssystem, mm. Det är helheten som skapar det varumärke som skapar medvetenhet och attraktivitet till regionen.

De primära målgrupperna är innovationsdrivna små och medelstora företag, kluster, innovations- och kunskapsmiljöer, universitet, högskolor och institut, finansiärer och riskkapital.

Finansiarer_KATIS.jpg