Internationalisering

Triple Steelix 2.0 arbete med internationalisering syftar till att positionera innovationsmiljön för att attrahera forskning, kompetens, företag och kapital till regionen. Budskapet bygger på regionens specialisering på produktion av avancerade stål samt bearbetning och kommersialisering av dessa. Triple Steelix kommer att hjälpa till att skapa en fristående internationell plattform, med regional anknytning till Bergslagsregionen genom Vanguard initiativet som byggs upp med annan finansiering. Företagen i Triple Steelix regionen kommer att på sikt ingå i ett internationellt nätverk bestående av produktägare, forskningsinstitut och klusterinitiativ, där Triple Steelix tar initiativet för en långsiktigt verksam plattform.

Ett exempel på specifikt arbete är att bjuda in internationella doktorandstuderande till ”sommarkurser” kring material och formningsteknik.