FoU

Triple Steelix har byggt upp en legitimitet och auktoritet som värdeskapande systemintegrator. Det här ska nu utvecklas ytterligare genom ett starkare fokus inom strategiskt viktiga områden, värdekedjan, resurseffektivitet och attraktivitet.

Den nya organiseringen i Triple Steelix tar rollen som koordinator (hamn, kopplingsdosa), möjliggör att nya behov och utmaningar fångas, prioriteras och konkretiseras i långsiktiga forsknings/utvecklingsprocesser och projekt.

Forskningsinsatser som krävs förväntas ofta vara av tvärvetenskaplig karaktär. De ”öppna utvecklingsverkstäderna” kan förutom kontextualiserade problemlösningar även leda till nya företagskonstellationer och affärsmöjligheter, som traditionellt inte förknippas med stål och verkstadsindustrin. Resultaten skall implementeras i verksamheter, utvärderas och vetenskapligt dokumenteras för internationell spridning.