Ulf Borbos – KATIS och affärsutveckling, ny projektledare

2017-08-29

Ulf_B.jpg

Vi välkomnar Ulf Borbos till Triple Steelix 2.0. Ulf tar ansvar för KATIS, ett historiskt och strategiskt utvecklingsinitiativ samt affärsutveckling.

Ulf har arbetat större delen av hans yrkesverksamma tid med innovation och entreprenörskap, och under senare tid som VD för inkubatorn Movexum mellan 2008 och 2016, och har därmed lång erfarenhet av SME-utveckling.  Han har även erfarenhet som ledamot inom Swedish Incubator & Science parks, vilket gör att han redan har ett starkt aktivt nätverk, och lång erfarenhet av utvecklingsarbete för små och medelstora företag. Han besitter också kunskap om det politiska systemet och erfarenheter av internationaliseringsarbete, och då speciellt Baltikum, Asien och Kina.

Ulf har sina rötter i Gävleborg, och bra relationer med Högskolan i Gävle och andra aktörer inom innovationssystemet i Gävleborgs län, vilket möjliggör en snabb och effektiv uppstart för vårt nya kontor i Gävle /Sandviken området, där Ulf kommer att utgå ifrån.

Om Projekt KATIS

KATIS är ett initiativ för att utveckla kunskapsuppbyggnad, innovationsmiljöer mot världsklass och attraktionen av kompetens till Dalarna och Gävleborgs län. På så sätt kan attraktiviteten höjas till denna stål-och verkstadsregion och öka omvärldens medvetenhet om detta initiativ.

KATIS täcker alla relevanta delar av Regeringens strategi för ny industrialisering, som exempelvis digitaliseringens möjligheter, automation, hållbar produktion, ökad resurseffektivitet, kunskapslyft och kompetensförsörjning samt utveckling av forskning och innovation som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster. 

Las mer …