Triple Steelix 2.0 söker en Utvecklingschef för det strategiska området Attraktivitet och Kompeten

2017-09-01

TS_fisherman.jpg

Är du vår nya kollega? Vill du vara med och påverka stål- och verkstadsindustrins innovationer och utveckling mot en starkare framtid? 

Som utvecklingschef för detta område kommer du att driva den övergripande frågan om att attrahera kompetens till regionens stål- och verkstadsindustri, skapa intresse inom olika grupper och generationer för de möjligheter som finns inom stål- och verkstadsindustrin samt vara med och utveckla samarbete mellan olika aktörer för att optimera gemensamma krafters resultat. Vi vet att både industrin och dess underleverantörer har planer på att anställa, men bristen på utbildad arbetskraft hotar denna positiva bild av tillväxtmöjligheter.

Triple Steelix 2.0 är en regional innovations- och utvecklingssatsning med uppgift att just stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet i Bergslagen genom samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning. Uppdraget har en strategisk betydelse då det är viktigt att finna innovativa och praktiska lösningar för att dels attrahera befintlig kompetens och dels locka unga att utbilda sig för att arbeta inom stål- och verkstadsindustrin.

I stålindustrin pågår ett ständigt utvecklings- och förnyelsearbete som har gjort svenska stålprodukter världsledande i sina områden. Industrins företag har en avgörande betydelse för många av regionernas orter och för Sveriges handelsbalans. För att bibehålla den så viktiga konkurrenskraften fokuserar Triple Steelix2.0 sitt arbete framför allt på tre centrala utvecklingsområden: 1) optimering av industrins hela värdekedja. 2) förbättringar och affärsutveckling i resurs- och energieffektivisering. 3) attraktivitet och kompetensutveckling inom regionerna. Triple Steelix 2.0 finansieras och stöds idag av VINNOVA, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Västmanland, industrikommuner, företag och högskolorna i Bergslagen.

Vi söker dig som har erfarenhet av kompetensutveckling och projektledning inom, tex en branschorganisation, regional verksamhet, industri eller en likartad organisation/relevant erfarenhet. Du kommer att dels ta över vissa pågående projekt, se över det som finns i planeringsstadiet, men framförallt driva fram nya initiativ och projekt som ger resultat och skapar intresse och utveckling av vår industri och intresse för utbildning. Du kommer att arbeta med stora och små bolag inom näringslivet, samhällets olika aktörer som arbetar inom kompetens och utveckling samt med akademin och forskning. Du kommer att driva samarbeten mellan olika aktörer och initiativ för att skapa synergier och stärka förutsättningarna för starkare resultat.

Du har ett starkt eget driv, är självgående och är bekväm med att arbeta mot mål. Du är social, gillar att knyta kontakter och skapa ett nätverk som arbetar mot gemensamma mål. Du har förståelse för att de olika aktörerna har olika förutsättningar, prioriteter och kravställare och därför kommer du att hjälpa dessa att även arbeta mot gemensamma övergripande mål. Du trivs med att vara ute och besöka intressegrupper. Du är engagerad i det du gör och brinner för att föra ut budskapet och medvetenhet om hur attraktiviteten kan förverkligas och hur industrin kan möjliggöra en starkare framtid för alla olika aktörer.

 Du bör ha grundad erfarenhet från attraktivitets- och kompentensutveckling eller på annat sätt ha en relevant erfarenhet till uppdraget

­          Vi värdesätter en högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap

­          Du arbetar eller har tidigare arbetat för en specifik industri eller branschintressen

­          Du har ett starkt driv och kan arbeta väl självständigt

­          Du har erfarenhet att starta upp, driva, dokumentera och återrapportera projekt

­          Du talar och skriver bra på svenska och engelska

­          Du är van att omvärldsbevaka och dela den informationen med din organisation/struktur

­          Du är bekväm att arbeta i Office alla program såväl som CRM- och andra digitala verktyg

Tjänstens omfattning är heltid och är en projektanställning (pga. Triple Steelix 2.0 är ett offentligt finansierat initiativ). Du bör arbeta från Triple Steelix kontor och bör då bor i ett närområde. Urvalet av ansökande kandidater utförs löpande och anställning kommer att ske då en kandidat som motsvarar kravprofilen har funnits. 

Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till Jan-Ulf Söderberg, jan-ulf.soderberg@triplesteelix.se. Vill du veta mera kan du ringa Jan-Ulf på 070-2132347 och besöka www.triplesteelix.se