Nyttigt erfarenhetsutbyte på seminariet om effektivare rökgassystem

2017-10-27

IMG_0113_2.JPG

Förra veckan samlades ca 40 representanter från stålföretag, akademi, utrustningsleverantörer och tjänsteleverantörer i Smedjebacken för att delta i seminariet ”Åtgärder för effektivare rökgassystem och värmeåtervinning från rökgaser”. Seminariet arrangerades av Triple Steelix 2.0, Jernkontoret och Ovako. 

Seminariet vände sig till företag och aktörer i Triple Steelix och Jernkontorets nätverk som ville öka kunskapsnivån om teknik, utrustning och effektivisering inom rökgassystem och rökgasrening både när det gäller miljö, energi och kostnader. Tillfället gav deltagarna möjlighet till värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under dagen inspirerade flera föredragshållare med sina kunskaper och erfarenheter.

rokgas_222.jpg

 Bild: Frukostmingel i den gamla mekaniska verkstaden i Smedjebacken som idag är en utställnings- och konferenslokal

Seminariet inleddes av Nicklas Tarantino, Triple Steelix 2. 0 och Patrik Carlén, Jernkontoret som utryckte vikten av att industrin effektiviserar och optimerar sina processer om svensk industri ska nå de globala hållbarhetsmålen kopplat mot Agenda 2030. Rökgassystemen utgör ofta en viktig komponent för att uppnå hållbarhet inom både miljö, arbetsmiljö, energi och ekonomi. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, det finns effektiviseringspotential och när nu svensk industri är i en konjunkturuppgång så det är kanske ett bra läge att se över och optimera sina rökgassystem.  

Ökad effektivitet och minskad energiförbrukning i Ovakos nya rökgasanläggning

Första talaren ut var Torbjörn Sörhuus, miljöchef på Ovako, som presenterade företagets verksamhet och produkter samt hur de arbetar och investerar för ökad effektivisering. Torbjörn berättade också att de har ett bra samarbete med Smedjebackens energibolag och att fabriken är en stor leverantör av restvärme till fjärrvärmenätet.    

rokgas_333.jpg

Bild: Torbjörn Sörhuus, miljöchef Ovako Bar presenterade företagets energiarbete

Kjell Nygren, projektansvarig på Ovako, berättade hur de har investerat i ett nytt rökgassystem vid stålverket i Smedjebacken. Varvtalsreglering, ny takhuv, optimerad design och genomarbetad kravspecifikation minskade systemets energiförbrukning med 40 % trots en ökad kapacitet med 50 %. Miljövärden har dessutom förbättrats betydligt. Dessutom har de utrustat rökgaskanalen med restvärmeåtervinning som tillför ytterligare 3 – 4 GWh värme till fjärrvärmenätet. På grund av den extremt goda energiprestandan erhöll Ovako den amerikanska utmärkelsen The Association for Iron & Steel Technology (AIST) Award, vilket företaget är otroligt stolt över.

Effektivisering genom digitalisering

Björn Karlsson presenterade den global teknikleverantören GE Power, som har starka rötter i Sverige. Företaget grundades ca 1920 och är en ledare inom optimering och digitalisering av rökgasreningsanläggningar. Bolaget är lösningsorienterade och har en komplett portfölj som anpassas till kundens behov. 

rokgas_4.png

Bild: Björn Karlsson, GE Power presenterade exempel på effektiviseringsprojekt  

Björn berättade att kunderna ofta inväntar problem och driftstörningar innan de kontaktar leverantörerna. Långsiktighet med inspektion, underhåll, optimering och tidig dialog skulle undvika många problem. Björn gav några exempel på hur GE har hjälpt kunder effektivisera samt hur industriell digitalisering kan spara energi och minska utsläpp. Björn menar att störst effektivisering kan idag erhållas genom ökad mätning och förbättrad styrning.     

Rening med våta elektrofilter

Tomas Eriksson presenterade EnviBAT, ett mindre företag som erbjuder kvalificerade tjänster och produkter inom gasrening, bl.a. för metallurgiska smältugnar. Företaget marknadsför ett eget vått elektrofilter med mycket goda reningsegenskaper. Filtret har också andra fördelar med en avsaknad av rörliga delar, brandsäker process och med förmåga att rena kladdiga partiklar på ett bra sätt i jämförelse med torra el-filter. Förtaget arbetar på en internationell marknad och har bl.a. levererat flera filter till stålindustrin i Indien. På den svenska marknaden har bland annat Boliden valt företagets teknik. Våta el-filter är enligt Tomas ett utmärkt sätt att minimera tungmetaller och arsenik från rökgaserna.  

rokgas_5.jpg

Bild: Tomas Eriksson, VD, EnviBAT presenterade våta elektrofilter  

Kan man tjäna pengar på rökgasrening?

Hans Elmeklo, Valmet, menade att det går att tjäna pengar på att effektivisera sina rökgassystem, både när det gäller energi och miljö!  Det är dock viktigt med helhetsperspektiv, tillade Hans. Valmet är en global utvecklare och leverantör av ”flue gas cleaning solutions”.  Valmet har ett fullt produktprogram och eget styrsystem som är anpassat för ändamålet. Valmet är en stark leverantör i bland annat energisektorn och massaindustrin, men vill nu med sina kunskaper och erfarenheter vidga sin kundkrets genom att etablera sin utrustning i stålindustrin. 

rokgas_666.jpg

Bild: Hans Elmeklo, Valmet presenterade sin produktportfölj  

Enkel åtgärd som effektiviserar textila spärrfiler

rokgas_7.png

Bild: Peter Säbom, ITK Envifront presenterade motståndsstyrning i textila spärrfilter  

Peter Säbom presenterade ITK Envifront som erbjuder en relativ enkel åtgärd som effektiviserar pulsrensande textila spärrfilter. Genom att installera företagets styrsystem CPFE Control manager med motståndsstyrning lovar de bland annat längre livslängd på filtermedia, mindre underhåll och lägre tryckluftsförbrukning. Styrsystemet har i många fall kortare återbetalningstid än ett år.

Studiebesök vid Ovakos nya rökgasanläggning

Dagen avslutades med ett studiebesök vid Ovakos nya rökgasanläggning.

rokgas_8.png