Dag 1 NSCAS: 2047 Science Center, Borlänge

2017-09-06

170828 triple steelix robot framtidsmuseet foto henrik hansson

Detta är den första dagliga återberättelsen som Sommarsymposiets deltagare själva kommer att skriva. Om deras besök, upplevelserna det kulturella. Du kan följa oss här på hemsidan eller direkt på Engelska på www.nscas.se

Årets sommarsymposium startad med att Elisabeth Dahlstedt, områdesansvarig för Attraktivitet och Kompetens och projektledare för NSCAS, öppnade symposiet och välkomnade alla deltagarna.

Som varje år inleds symposiet med en workshop för presentationsteknik och för att skapa förståele hur viktigt det är att kunna förmedla och skapa intresse för deras forskningsprojekt.

170828 triple steelix robot framtidsmuseet foto henrik hansson

Som varje år får även deltagarna känna på att leka och tävla med centrets välkända robotar.

170828 triple steelix robot framtidsmuseet foto henrik hansson

2047 Science Center (f.d. Framtidsmuseet), Borlänge

Centret utbildar för framtiden med fokus på teknik, naturvetenskap, innovation, hållbarhet, digitalisering och det livslånga lärandet. Framtidsmuseet har funnits i 30 år och med ett nytt avstamp mot kommande 30 åren blev namnet 2047 Science Center ett passande namn. Det handlar inte längre om ett museum utan riktigt Science Center.

Vi arbetar med interaktiva utställningar, planetarieprogram, laborationspass, kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar inom naturvetenskap, forskning och ny teknik. Centret ligger i Borlänge där kommunen är huvudman.

https://www.framtidsmuseet.se/