Höginnovativa företag med internationellt kundfokus inför 2017

2016-12-13

SIMI_2017.jpg

Svenska innovationer på den internationella marknaden. Nu satsar Bergslagen på strategisk marknadsorientering för enkel och snabb internationalisering av våra företag som ligger i den tekniska framkanten.

Projektet för snabbare och effektivare internationalisering av innovativa företag har dragits igång med succé och stor entusiasm där mycket konkreta frågor ställdes till företagen för att starta det strategiska marknadsarbetet med ett tydligt kundfokus.

Helt unika tekniklösningar och processer utmärker deltagarna, Inresol, SSY (Swedish Steel Yatchs), Ortic, ScanArc, Radarbolaget och Damasteel. Alla representerar de den svenska innovationskraften och är efterfrågade på den internationella marknaden.

Företagen kommer att arbeta med ett internationellt kundfokus under 2017.  Projektet leds av Högskolan i Gävle i samarbete med Triple Steelix 2.0. Starten gick den 14 november med en första träff och diskussion om målet och strategin för ett lyckat marknadsarbete som ska genomsyra företagets värdegrund. Vi kommer att träffas regelbundet under 2017. Här på hemsidan kan ni följa processen när vi lägger upp en strategi från kartläggning av kunden till praktisk handling. Resultatet blir en modell för små och medelstora företag inom stål- och verkstad som stödjer ett strategiskt arbete för nya marknader och utökade affärer.

För mer information om de deltagande företagen:

http://www.inresol.se/   
http://www.ssy.se/    
http://www.ortic.se/    
http://www.scanarc.se/    
http://www.radarbolaget.com/    
http://www.damasteel.se/