Framtidsmuseet Science Center Dalarna stöttar möjligheterna till ett Regionalt Science Center i Hofors

2016-11-17

Regionalt_Science_Center_Hofors.jpg

Triple Steelix 2.0 har lyckats att hjälpa igång, med hjälp av och stöd från Framtidsmuseet, en förstudie för att undersöka möjligheterna att öppna ett Regionalt Science Center i Hofors. Syftet med ett Regionalt Science Center skulle vara att skapa en inspirations- och innovationsmiljö för hållbar utveckling av framtidens metalliska material.

Det finns idag en stor brist på naturvetare och ingenjörer i Sverige. Det uppskattade behovet ligger runt 50 000 ingenjörer för de närmaste kommande åren. För att behålla vår konkurrenskraft som en ledande aktör på nischande marknader inom stålindustrin måste vi fortsätta att bli ännu bättre på specialstål och -produkter. I symbios med stålindustrin har Bergslagen en utvecklad och innovativ verkstadsindustri som just arbetar med stål som bas för sin verksamhet. Därmed måste vi fortsätta leverera spjutspetskompetens, nytänkande, forskning och innovation till denna region. Det går inte enbart att ”importera” den kompetensen, den måste även lokalt ”odlas” fram från barn och ungdomar. Det börjar med att skapa intresset som senare leder till val av studier.

Centret som är ämnat att vara en anläggning som på ett roligt och kreativt sätt kombinerar utbildning med praktiska experiment i en tids- och ändamålsenlig miljö skulle vara anpassat för: 1) Barn, ungdomar och familj 2) Fortbildning för pedagoger inom detta område 3) Anpassade utbildningar för företag 4) Forum och konferenser.

Utställningar och attraktioner tas fram i samverkan med Framtidsmuseet, Science Center Dalarna och med de stora regionala stålföretagen, underleverantörer samt skolorna i regionen, från grund- till högskola. Regionalt Science Center och Framtidsmuseet Science Center Dalarna ska samverka för att utgöra en länk mellan skola, högre utbildning och näringsliv.

Det är ett viktigt initiativ för hela Bergslagen och för vår framtida stål- och verkstadsindustri. Vi måste locka och inspirera barn och ungdom att få tycke för att experimentera, undersöka, tänka nytt och arbeta med metalliska material. Vi vill motivera de unga att börja söka sig till ingenjörsutbildningar och FoI- relaterade tjänster inom stål- och verkstadsindustrin. Vilket bra exempel på regionövergripande samverkan för att arbeta framåt för gemensamma intressen!