Genvägar

Aktiviteter på gång!

Pågående projekt

Kontaktuppfigter

rullskidor.jpg

Vi arbetar tillsammans

foretag_32.gif  FÖRETAG

Det är du och ditt företag som kan skapa tillväxt och attraktionskraft i vår region! Vi har kontakter när det gäller bla höghållfasta stål och formning. Kunskapsområden där vår regionen är världsledande. 
Mer om vad vi kan göra för dig!

skola_32.gif  HöGSKOLA OCH FORSKNING

Vi vill göra det möjligt för företagen att utnyttja de senaste forskningsresultaten och de nya materialen till att själva växa och utvecklas. Vårt viktigaste verktyg är att fördjupa kontakterna mellan företagen och högskolorna i regionen.
Läs mer om forskning mm!

offentlig_32.gif  OFFENTLIG VERKSAMHET

Triple Steelix är en unik satsning. Triple Steelix skapar ett mervärde i regionen, för såväl näringslivet, samhället som de enskilda medborgarna. 
Läs mer vad som händer här!


 • Du har väl anmält dig till IT-Forum 2014?

  IT-Forum är branschdagen för dig som med hjälp av IT arbetar med utveckling av processer och verksamhet inom små- och medelstora företag i alla branscher, för dig inom processindustrin eller för dig som finns i IT-organisationer inom region, kommun, landsting, akademi och media.
  Genom att lyfta fram ny teknik, visa goda exempel och erbjuda en mötesplats för nya kontakter hoppas vi kunna bidra med inspiration och utveckling på området. På Mötestorget träffar du under dagen utställare som presenterar sina verksamheter, tjänster och produkter. 

   


  Publicerad 2014-10-24 Läs mer
 • Dalarna går med i åter-industrialiseringsinitiativet

  Dalarnas går med i Vanguard-initiativet – ofta kallat åter-industrialiseringsinitiativet inom EU. I april i år fick Central Sweden, regionens kontor i Bryssel i uppdrag att bevaka arbetet inom Vanguard-initiativet.
  13 november kommer Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (S) att närvara på initiativets toppmöte i Milano och Dalarna blir då formellt den 19:e medlemmen i organisationen som vill återindustralisera Europa.
  Utöver Leif Nilsson deltar Daniel Frelen från EU-kontoret Central Sweden i Bryssel och Stefan Jansson från Triple Steelix vid toppmötet.

   


  Publicerad 2014-10-23 Läs mer
 • Lyckad dag om kompetensförsörjning

  Den 16 oktober arrangerade Jernkontoret, Skogsindustrierna, SveMin och
  Industriarbetsgivarna en dag om kompetensförsörjning. Dagen lockade ett femtiotal av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag och programmet bjöd på en blandning av teman.


  Publicerad 2014-10-22 Läs mer